Jag har många års erfarenhet av att hjälpa par och individer med sexuella svårigheter/problem. 


Jag har gått en specialistutbildning i klinisk sexologi på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, i Köpenhamn. Det ger mig en ganska specifik kompetens som de flesta sexologer inte har, jag kan bedöma och diagnosticera och behandla sexologiska besvär, inte bara rådge kring sex. 

Jag är också psykolog, vilket ger en unik kompetens då jag även kan behandla och diagnosticera, t ex särskilja mellan en lustproblematik och en sexfobi, eller gränsdragning beroende, intresse, och tvång. 
 

Utbildning

Leg psykolog 2006

Specialist utbildning i klinisk sexologi, Sexologisk Klinikk, Köpenhamn 2011-2013

ACT, Acceptance and Committment Therapy, 2015

Certifierad i DBT, dialektisk beteende terapeut, 2013.

Konflikthantering via Thomas Jordan, 2016  


Utbildning och Handledning 

Jag utbildar och handleder vårdpersonal inom olika typer av verksamheter där man kan möta sexologiska frågeställningar  - vilket i princip innebär allt från skola till äldrevård, särskilda boende, primärvård, sjukhus, familjerådgivning, beroendevård. 

Hör av er med förfrågningar. 

'Att fråga om hur sexlivet fungerar, kanske ska vara standard vid en gynekologisk undersökning - vare sig det gäller en kvinna från ett äldreboende eller en småbarnsmamma med förlossningsskador.'

Ingen sexexpert utan en sexig partner och musa 

Allt jag vetat, trott mig veta, eller läst mig till om mäns sexualitet, har tagits till en ny nivå av att ha en sexig och insiktsfull man vid min sida. Det har hjälpt mig förstå och sätta upplevelser män, kvinnor och par har beskrivit för mig, i helt nya perspektiv. Vilket också gjort att jag kunnat hjälpa dem på bättre vis.